Sabuncakis Çiçekçilik - Üyelik Sözleşmesi

Aşağıdaki sözleşmede, bundan böyle "Sabuncakis Çiçekçilik", "Sabuncakis" olarak anılacaktır.

1. Sözleşmenin onaylanması

Sabuncakis üyesi olmak istiyorsanız, önce üyelik formunu doldurmanız ve Sabuncakis üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kullanıcı, üyelik formunda bulunan “Üyelik sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum” seçeneğini işaretleyerek üye olduğunda ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren Sabuncakis üyelik sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

2. Hizmetlerin Tanımı

Sabuncakis sözleşmesini onaylayan üyeler, internet ortamında sabuncakis1874.com.tr sitesinden alışveriş yapma imkanına sahip olur.

3. Sabuncakis üyelik sistemi

* Sabuncakis üyesi kendisinin belirleyeceği bir "e-posta adresi" ve "şifre"ye sahip olur.
* "E-Posta adresi" üyeye özeldir ve aynı "aynı e-posta adresi" ile birden fazla üyeliğe izin verilmez.
* "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır. Sabuncakis, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
* Kullanıcının Sabuncakis üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt esnasında belirttiği e-posta adresini ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Sabuncakis'e "login" olmak şeklinde tanımlanır.

4. Üye'nin yükümlülükleri

Üye Sabuncakis hizmetlerini kullanmaya başladığı sırada
* Üyelik yada sipariş formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,
* Sabuncakis tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Sabuncakis'e ait olduğunu,
* Sabuncakis servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Sabuncakis'in bu içeriklerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
* Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve siparişlerden Sabuncakis'in sorumlu olmayacağını,
* Sabuncakis'de sunulan hizmetlere Sabuncakis tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Sabuncakis'in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,
* Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Sabuncakis'in sorumlu olmayacağını,
* Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
* Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,
* Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
* Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,
* Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı,
* Sabuncakis servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Sabuncakis'den tazminat talep etmemeyi,
* Sabuncakis'den izin almadan Sabuncakis servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,
* Sabuncakis'in, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,
* Kurallara aykırı davrandığı takdirde Sabuncakis'in gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
* Sabuncakis'in kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
* Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,
* Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
* Üye "e-posta adresi” ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
* Müşteri sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını
* Müşteriler mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,
* Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, Sabuncakis adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını Kabul ve taahhüt etmiştir. çiçekçi

5. Sabuncakis'e verilen yetkiler

* Sabuncakis herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Sabuncakis'in üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
* E-posta adresi ve şifresi Sabuncakis tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra geçerli olacaktır. Sabuncakis tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir.
* Sabuncakis kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
* Sabuncakis'in satışları, kendi stokları ile sınırlıdır.
* Sabuncakis, müşterinin onayı olmadan Sabuncakis bünyesinde, müşteriye yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunmasını, Sabuncakis bünyesinde bulunan müşteri bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir ya da bu faaliyetleri bizzat yürütebilir.
* Sabuncakis'de satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Sabuncakis'e aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Sabuncakis hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.
* Sabuncakis, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Sabuncakis'in sorumlu olmadığını kabul eder.
* Sabuncakis, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
* Sabuncakis üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Sabuncakis ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.

6. Kişisel ve Ticari olmayan kullanım sınırlaması

Müşteriler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

7. Fiyatlar

Ürünlerin parabirimleri kullanıcının web sitesini görüntülemekte olan dil seçimine göre EURO, DOLAR ya da TÜRK LİRASI gibi değişiklik gösterebilir. Döviz cinsinden olan ürünlerin Türk Lirasına dönüştürmede Merkez Bankası Döviz satış kurları kullanılmaktadır. Sitedeki ürünlerin fiyatları KDV dahildir.

9. Ürün Teslimatı

Internet üzerinden Kredi Kartı ile yaptığınız tüm alışverişler üyelik formunda ya da sipariş formunda belirttiğiniz gönderi adresine Sabuncakis bünyesinde bulunan sipariş personeli ile teslim edilir. Böylece Internet üzerinden teslim edilmesini istediğiniz sizin tarafınızdan gönderi adresinin doğru girildiğini kabul etmiş olursunuz.

10. Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

11. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

12. Yürürlük

Kullanıcı üyelik formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

13. Fesih

Sabuncakis dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.